SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

 

 

VERKSAMHET RAPPORTER NYHETER
START ARBETSPLAN MEDLEMMAR STYRELSE

 

 

bild1

 

Hur mår växter och djur i havet längs skånska sydkusten

Sydkustens vattenvårdsförbund undersöker kustvattnens status och utveckling längs med sydkusten. Vattenvårdsförbundets medlemmar är både företag och kommuner. Genom samordningen sker arbetet effektivare för en bättre miljö samtidigt som kunskapen om kusten ökar.

sydkustentotal

Uppdaterad: 6 juli 2020

Design Per Olsson, Niras-Toxicon efter förlaga ©2007 Joshuar Hughes

 Sydkustens Vattenvårdsförbund 	Per-Arne Johansson,

 

MEDLEMMAR MEDLEMMAR