SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

 

 

VERKSAMHET RAPPORTER NYHETER
START ARBETSPLAN MEDLEMMAR STYRELSE

 

 

bild1

 

Nyheter under 2020

Januari-juli
Hydrografi- och planktonprovtagningarna har utförts med provtagningar vid Falsterbo och Abbekås. Provtagningarna har kunnat göras planenligt, utan störningar.

 

Sydkustens Vattenvårdsförbunds Vattenvårdspris
För information om priset och om hur priset hittills delats ut, var vänlig följ nedanstånde länk:

Vattenvårdspriset

 

 

 

 

AlgrasSVF2011 isvinterLxkopia musslor
P103005220090918at081058 Parvicardiumhauniense Chorda
 Sydkustens Vattenvårdsförbund 	Per-Arne Johansson,

 

MEDLEMMAR MEDLEMMAR