SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

 

 

VERKSAMHET RAPPORTER NYHETER
START ARBETSPLAN MEDLEMMAR STYRELSE

 

 

bild1

 

Styrelsen

Ledamöter

Stellan Carlson, Vellinge kommun, ordförande
Benny Roth, Trelleborg kommun
Peter Boström, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeå
Johan Wahlgren, Ystad kommun
Ingrid Ljungberg, Skurups kommun
Mathias Sjölin, Stena Line Scandinavia AB
Fredrik Lundström, Metso Minerals AB

Ersättare

Per-Arne Johansson, Trelleborg kommun, sekreterare
Henrik Uthas, Ystad kommun, vice ordförande
Sven-Bertil Persson, Skurups kommun
Vakant, Velllinge kommun
Birgitta Larsson-Lindersköld, Trelleborgs Hamn AB
Gert Andersson, Beddinge Strandskyddsförening
Fred Johansson, Kabusa och Skönadals Fiskevårds- och sportfiskeförening

Övriga funktioner

Annica Björö, Trelleborg kommun, kassör

Adjungerade

Jonas Gustafsson, Länsstyrelsen i Skåne
Maria Adolfsson, enskild medlem

Arbetsgrupp

Stellan Carlson, Vellinge kommun, ordförande

Henrik Uthas, Ystad kommun, vice ordförande
Per-Arne Johansson, Trelleborg kommun, sakkunnig
 

 Sydkustens Vattenvårdsförbund 	Per-Arne Johansson,

 

MEDLEMMAR MEDLEMMAR